کنترل موجودی و برنامه ریزی سفارشات قطعات

امروزه سازمانها بدنبال کاهش میزان موجودی و نگهداری مواد و قطعات در انبار هستند تا از از هزینه های انبار داری و خواب سرمایه دوری کنند.روشها و مکانیزم های مختلفی برای طراحی برنامه ریزی سفارشات وجود دارد.شرکت دان با آنالیز تقاضا ،هزینه ها و زمان تامین  سفارش مواد اولبه و قطعات مورد نیاز تولید و همچنین وضعیت بازدهی سرمایه در بازار ،برنامه ریزی سفارشات متناسب را طراحی خواهد کرد که ضمن اینکه تقاضای مشتریان را تامین می کند باعث کاهش در هزینه های سفارشات و نگهداری مواد و قطعات می شود.و همچنین منجر به استفاده بهینه از فضای انبار ها می شود.

 ما برای تحقق این مهم با استفاده از روشهای کارآمد و مفید سیستم برنامه ریزی سفارشات را تهیه کرده و در اختیار کارفرما قرار می دهیم که شامل موارد زیر می باشد:

  • طبقه بندی اقلام مورد استفاده (مصرفی،تولیدی،آمادی،لوازم یدکی و…)
  • نمودار BOM(فهرست مواد تشکیل دهنده هر محصول بهمراه ضریب مصرف)
  • زمان و میزان سفارش هر یک از اقلام
  • تعیین ذخیره احتیاطی برای اقلام
  • تعیین زمان سفارش اقلام
  • تعیین نقطه سفارش اقلام
  • طراحی یک نرم افزار متناسب برای برنامه ریزی سفارشات و کنترل موجودی