نسخه قابل چاپ

۱۳۹۸/۰۱/۱۴

اثر برنامه ریزی تولید بر بهره وری

تحقیقات و یافته های مختلف حاکی از آن است که بکار گیری برنامه ریزی تولید در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط منجر به افزایش بهره وری و سود آوری می شود.

برنامه ریزی و کنترل تولید بخش مهمی برای هر بنگاه تولیدی است.این کار باعث صرفه جویی در وقت کارگر و استفاده بهینه از موجودی در هنگام انجام کار می شود.

تولید مناسب،برنامه ریزی و کنترل در واحدهای کوچک و متوسط باعث مزیت رقابتی شده و در چالشهای بازار ،حاشیه اطمینان ایجاد می کند.

نتایج یک تحقیقات نشان می دهد که استفاده نادرست از تخصیص منابع در برنامه ریزی و بودجه بندی منجر به یک عدم تعادل جزئی با پارامترهای مالی و نیروی انسانی می شود که در نتیجه سود آوری مورد نظر واحد تولیدی آسیب پذیر شده است. (۱)

در تحقیقاتی که در ۸۰ شرکت بورسی در کشور نیجیریه انجام شده است یافته های جالبی بدست آمده است.در این واحدهای تولیدی برنامه ریزی تولید باعث ۷۰/۶ درصد تغییر در کاهش هزینه ها شده است و منجر به ۵۶/۵ درصد تغییر در رشد واحدهای تولیدی گردیده است.و همچنین بین عملیات برنامه ریزی تولید و خروجی سازمان رابطه معنا داری وجود داشته است.(۲)

در تحقیق دیگر  که از مسئولین و کارشناسان واحدهای تولیدی نظرسنجی شده است،نشان می دهد که در صورتیکه برنامه ریزی تولید مناسبی وجود نداشته باشد اگر سرمایه،مواد اولیه،نیروی کار و ماشین آلات افزایش پیدا کنند ،منجر به بهبود در حجم خروجی و میزان استفاده از ظرفیت تولید نمی شود.(۳)

پیاده سازی و بکار گیری از برنامه ریزی تولید مناسب در موقعیت کنونی که هزینه های تولید افزایش داشته است یک ضرورت می باشد و بسیار کمک شایانی در استفاده بهینه از عوامل تولید می کند.

شرکت مهندسی دان با بکار گیری از کارشناسان مهندسی صنایع این امکان را ایجاد می کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ضمن برخورداری  از ساختار برنامه ریزی و کنترل تولید مناسب ،به افزایش بهره وری و سود دهی دستیابند.

 

منابع:

۱-Victor R,Carvalho AL,Amaral AN.(2017). Production planning and control:measuring the efficiency in a largeconstruction work.Espacios,38(46),30.

۲-Umoh G, Harcourt I, Amah E.(2013). Production Planning and Corporate Productivity Performance in the Nigerian Manufacturing Industry. IOSR-JBM,14(2),1-7.

۳-Adebisi P, Sesofia E.(2010). The Effect of Production Planning and Budgeting on Organizational Productivity. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies,16,201-217.

 

نسخه قابل چاپ

دسته بندی ها:
,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *